ข่าว

บ้าน / ข่าว / Globe Valve เป็นวาล์วประตูชนิดหนึ่งที่ใช้แผ่นดิสก์เพื่อควบคุมการไหล